Porozumienie bez barier
Najładniejsza strona jakš w życiu widziałem
fundacja prowadzi najróżniejsze akcje
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" zainaugurowała działalność 15 kwietnia 1997 r.
Statutowym celem Fundacji jest "wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego".

Urzeczywistnianie idei wyrównywania życiowych szans ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los stanowi główne przesłanie dla wszystkich działań i inicjatyw Fundacji. Przede wszystkim jednak jest wyzwaniem praktycznym, wokół którego koncentrują się wysiłki jej statutowych władz i ludzi wspomagających ich pracę. Dzisiaj, po wielu latach od założenia Fundacji, jej działalność wpisała się w wielki ruch niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

Z pozyskiwanych pieniędzy wspierane są szpitale, inne fundacje, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Poza pieniędzmi trafia do nich sprzęt specjalistyczny, leki, a także dary od ludzi wielkiego serca, wrażliwych na los najbardziej potrzebujących. Staramy się dofinansowywać turnusy rehabilitacyjne dla dzieci (do połowy 1999 r. udało nam się je dofinansować na kwotę 100.000 PLN), kupować wózki inwalidzkie. Dzięki pomocy Fundacji wiele osób może normalnie funkcjonować, nie będąc skazanymi na przebywanie w zamkniętych grupach.

Zasadniczy sens działania Fundacji to jednak przede wszystkim działania o charakterze systemowym: budzenie społecznej świadomości istnienia barier na jakie napotykają ludzie niepełnosprawni, podejmowanie wysiłków i inicjatyw, które wpływają na kształt polityki państwa w stosunku do tej grupy polskiego społeczeństwa, współtworzenie programów integracyjnych. Świadomość istnienia i potrzeba niwelowania istniejących barier utrudniających życie ludziom niepełnosprawnym stały się inspiracją dla nazwy Fundacji - "Porozumienie bez Barier".

W ciągu dwóch lat działalności powstały też programy adresowane do dzieci: chorych, pokrzywdzonych przez los, osieroconych, potrzebujących wsparcia dla rozwoju swoich talentów. Nie ma chyba przesady w tym, że program Fundacji napisało i pisze życie. To najważniejsza zasada jej działania - być tam, gdzie potrzebna jest pomoc, być z tymi, którzy jej oczekują.W ciągu dwóch lat działalności powstały też programy adresowane do dzieci: chorych, pokrzywdzonych przez los, osieroconych, potrzebujących wsparcia dla rozwoju swoich talentów. Nie ma chyba przesady w tym, że program Fundacji napisało i pisze życie. To najważniejsza zasada jej działania - być tam, gdzie potrzebna jest pomoc, być z tymi, którzy jej oczekują.