POLSAT - czy wiesz kto stoi na czele "Polsat dzieciom"? - ja nie wiem.


 • Fundacja Polsat swoją działalność statutową rozpoczęła w styczniu 1997 roku
 • Statutowym celem Fundacji Polsat jest ratowanie zdrowia i życia dzieci.
 • Fundacja Polsat nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Cały budżet Fundacji pochodzi z dotacji przekazanych przez firmy oraz osoby prywatne.
 • Dotacje te, zgodnie z celami statutowymi są przekazane na ratowanie zdrowia i życia dzieci.
 • Koszty poza statutowej działalności Fundacji w roku 1997 wyniosły 0,64% w roku 1998 - 1,87%, w roku 1999 - 1,08%, w 2000 roku - 3,2%, w 2001 roku - 3%, natomiast w 2002 roku - 3%.
 • Fundacja nie zatrudnia pracowników pełnoetatowych, osoby które pracują w Fundacji są wolontariuszami.
 • W ciągu sześciu lat i jedenastu miesięcy swojej działalności Fundacja Polsat przekazała na cele statutowe 39,4 mln. zł.

  Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na: 

  • dofinansowanie operacji przeszczepów wątroby (zagranicznych)
  • dofinansowanie operacji przeszczepu szpiku kostnego (w tym zagranicznych)
  • zakup implantów kręgosłupa do operacji skoliozy
  • dofinansowanie implantów Amplatza
  • dofinansowanie zagranicznych operacji retinopatii u niemowląt
  • zakup wózków inwalidzkich
  • zakup aparatów słuchowych
  • finansowanie kosztów rehabilitacji
  • dofinansowanie kosztów specjalistycznego leczenia
  • dofinansowanie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego
  • pomoc finansową dla powodzian
  • realizowanie dużych programów medycznych
  • dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla ośrodków i szpitali dziecięcych

  Do chwili obecnej Fundacja objęła opieką 3033 dzieci oraz udzieliła pomocy 374 szpitalom i ośrodkom, w których leczone i rehabilitowane są dzieci specjalnej troski.

  Fundacja Polsat nie zapomina także o najbiedniejszych. Wsparcie w postaci paczek świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) otrzymało 50 wielodzietnych rodzin.

  Fundacja Polsat posiada program na antenie Telewizji Polsat:

  Emitowane raz w tygodniu reportaże dotyczą działalności Fundacji Polsat. Mają również charakter interwencyjny mający na celu niesienie konkretnej pomocy dla indywidualnych dzieci.
  W programie tym nie brakuje miejsca na podziękowania sponsorom i ludziom dobrej woli, bez których wsparcia Fundacja nie mogłaby istnieć.